365bet线上足球高等教育研究院

Students

Presently there are 18 master's degree students and 20 doctoral students enrolled in GSE-SJTU. 90 Masters and 8 Doctors have graduated from GSE-SJTU since 1999. Three quarters of our graduates have been employed by higher education institutions and 11% of our graduates pursue their study either at home or abroad. GSE has excellent postgraduate students, most of whom received their bachelor’s degree from the “985 Project” universities.

 

1. List of Doctoral Students

Grade
Students
2004
Ying CHENG; Jing DANG
2005
Guo Dong ZHANG; Li LIU
2006
Jun Wen ZHU; Zhuo Lin FENG
2007
Ya Lan XIE; Jian Yu CHEN; Gao Feng YI; Fu Jin SONG;
Li Jun ZHUANG; Lei LI; Bing Xue TIAN; Jian Xin ZHANG
2008
Qiao Qiao DENG; Qing Hui WANG; You Zhong CONG; Fu Sheng WANG; Jian Wei JIANG; Lei GAO; Jiao Jie CHENG
2009
Jin Ping ZHANG; Yu Mei XU; Zu Guo TIAN; Yong Lin WANG; Xin Li YU; Xu YU

2. List of Master's Students

Grade
Students
1999
Ling Yun JIANG; Lin Tao RUAN; Teng Teng WAN
2000
Xiao Xi ZHOU; Fu Jin SONG; Shou Jun WANG; Jing DANG
2001
Ying HUANG; Jian Fen XIA; Xiao Mei ZHAO; Su Ying BA;
Shang Ke ZHONG; Chuan Ting LAI
2002
Ying CHENG; Le An YING; Ling MA; Yu Chen HU; En Hong YE; Zhi Qin CHEN; Wen XU; Yuan Ping JIANG; Lei GAO; Li Ying WANG
2003
Guang Zhong XIA; Jia SUN; Ying QIAN; Jia Cun ZHANG;
Liang YANG; Huan ZHOU; Xiu Zhen WANG; Jing Ling ZHONG;
Zhan Guo LI; Wen Juan LIU; Yuan Yuan WAN; Chao LI;
Yong Lin WANG; Bo LIU; Yao Yao FU; Yuan LU
2004
Li ZHONG; Hong ZHANG; Jia PENG; Xue Zhen ZHANG; Min TIAN; Li Liang WANG; Wei Wei WU; Shao Hua LIU; Dong Mei LI; Shuang Yun LIU; Jian ZHU; Cai Feng YE; Guo Fang XIAO; Yan XIAO; Li Lin CHEN
2005
Chun Xiang HUANG; Jia Ni ZHU; Yan YANG; Chuan Chun SUN; Yuan Yuan FU; Ni LIANG; Zhao DI MIAO; Zhe WANG;
Tian ZHANG; Dong LIU; Ming ZHAO; Li Ting ZHUANG; Xin Yan MA; Yang ZHANG
2006
Bin Qing LIU; Shu Lian PENG; Xin TONG; Xiao Qiong WANG; Qian GAO; Zhi LOU; Li Hong DENG; Bo XING; Wei LIU; Jun TONG; Li Li JIANG
2007
Yi Qing GU; Yang SHEN; Ying XIA; Yan Yuan JIANG; Wei SUN; Rong Jie LIU; Jin Ping ZHANG; Ying Ying LU; Qing WANG; Xiu Xiu XU; Zhong Hua ZAN; Wei MAO
2008
Chun Mei MA; Miao SHI; Ya Fen SHAO; Jian Jian YAO; Feng GAO; Lin YANG
2009
Dan Ping LI; Si Yi WEI; Lei ZHANG; Lei SUN; Jun Tao ZHENG; Yue Qing SHEN; Tan MIAO; Yan Wen MAO; Dong Mei ZHAO; Yu WANG; Yun Yun GAO; Jin JIN
 
 

© 365bet线上足球 高等教育研究院. 上海市闵行区东川路800号 200240. 沪交ICP备2010861